1. Obługa przedsiębiorców:

-bieżąca obsługa prawna firmy;

-sporządzanie oraz opiniowanie umów, regulaminów (także sklepów internetowych);

-analiza zapisów umownych;

-pomoc przy negocjacji kontraktów;

-zgłaszanie zmian do KRS/ CEIDG;

-windykacja należności od dłużników;

-sporządzanie opinii prawnych;

-sporządzanie pozwów i pism procesowych;

-bieżące zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji.

2. Obsługa osób fizycznych:

-przygotowywania i opiniowanie takich umów jak:

  • umowa sprzedaży,
  • umowa najmu,
  • umowa dzierżawy,
  • umowa zlecenia i o świadczenie usług,
  • umowa o dzieło,
  • umowa pożyczki,
  • umowa użyczenia,
  • i inne

-przygotowywanie pism, wniosków i pozwów

-pomoc przy sprawach spadkowych

-pomoc prawna z zakresu prawa pracy

-sprawy z zakresu prawa nieruchomości

-opiniowanie umów deweloperskich

-analiza umów sprzedaży nieruchomości

-sprawy z zakresu prawa konkurencji i konsumentów

-przygotowywanie pozwów rozwodowych