1. Obsługa przedsiębiorców:

świadczym pomoc prawną przede wszystkim w zakresie:

-bieżącej obsługi prawna Państwa działalności gospodarczej lub Spółki;

-sporządzanie oraz opiniowanie umów, regulaminów (także sklepów internetowych);

-analiza zapisów umownych;

-pomoc przy negocjacji kontraktów;

-zgłaszanie zmian do KRS/ CEIDG;

-windykacja należności od dłużników;

-sporządzanie opinii prawnych;

-sporządzanie pozwów i pism procesowych;

-bieżące zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji.

2. Obsługa osób fizycznych:

-przygotowywania i opiniowanie takich umów jak:

  • umowa sprzedaży,
  • umowa najmu,
  • umowa dzierżawy,
  • umowa zlecenia i o świadczenie usług,
  • umowa o dzieło,
  • umowa pożyczki,
  • umowa użyczenia,
  • i inne

-przygotowywanie pism, wniosków i pozwów;

-pomoc przy sprawach spadkowych;

-pomoc prawna z zakresu prawa pracy;

-sprawy z zakresu prawa nieruchomości;

-opiniowanie umów deweloperskich

-analiza umów sprzedaży nieruchomości;

-przygotowywanie pozwów rozwodowych;

– reprezentacja przez organami nadzoru budowlanego, organami architektonicznymi oraz organami rentowymi.